Ankieta dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej/wielorodzinnej

i nie będą udostępniane publicznie. Opracowanie będzie zawierało jedynie zestawienie danych oraz wnioski z ich analizy.

1. Typ budynku:
2. Rok budowy/oddania do użytku:
3. Powierzchnia użytkowa budynku:

4. Ilość użytkowników:

5. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne wykonane w ostatnich latach:
(proszę zaznaczyć odpowiednie pola)


6. Źródło ciepła na cele grzewcze:
Rodzaj:
Jeżeli tak, to proszę podać na jakie:
7. Zużycie paliwa:
(proszę zaznaczyć oraz podać średnie roczne zużycie):
Węgiel
ton/rok.
m3/rok
m3/rok
ton/rok
ton/rok
8. Źródło ciepła na cele ciepłej wody użytkowej:
(proszę zaznaczyć odpowiednie pola)9. Zużycie energii elektrycznej w budynku:
(proszę podać oraz zaznaczyć)
kWh/MWh

10. Czy w budynku wykorzystywane są odnawialne źródła ciepła?


11. Czy w perspektywie lat 2015-2020 planują Państwo inwestycje związane z wymianą źródła ciepła?

12. Czy w perspektywie lat 2015-2020 planowane są inwestycje w odnawialne źródła energii?