Dane Urzędu Gminy

1. Emisja z tytułu zużycia energii elektrycznej na terenie Gminy:

a) Dla Grupy taryfowej A

Liczba odbiorców ….

Zużycie MWh …

Wskaźnik emisji [Mg CO2/MWh] …

Emisja [Mg CO2] …

b) Dla Grupy taryfowej B Liczba odbiorców ….

Zużycie MWh …

Wskaźnik emisji [Mg CO2/MWh] …

Emisja [Mg CO2] …

c) Dla Grupy taryfowej C

Liczba odbiorców ….

Zużycie MWh …

Wskaźnik emisji [Mg CO2/MWh] …

Emisja [Mg CO2] …

d) Dla Grupy taryfowej G

Liczba odbiorców ….

Zużycie MWh …

Wskaźnik emisji [Mg CO2/MWh] …

Emisja [Mg CO2] …

e) Dla Grupy taryfowej R

Liczba odbiorców ….

Zużycie MWh …

Wskaźnik emisji [Mg CO2/MWh] …

Emisja [Mg CO2] …

f) Razem zużycie energii elektrycznej na terenie Gminy

Liczba odbiorców ….

Zużycie MWh …

Wskaźnik emisji [Mg CO2/MWh] …

Emisja [Mg CO2] …

 

2. Emisja z tytułu zużycia gazu ziemnego na terenie Gminy:

a) Dla Gospodarstw domowych

Zużycie gazu [m3] …

Zużycie gazu [GJ] …

Wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] …

Emisja [Mg CO2] …

b) Dla Przedsiębiorców

Zużycie gazu [m3] …

Zużycie gazu [GJ] …

Wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] …

Emisja [Mg CO2] …

c) Dla budynków użyteczności publicznej

Zużycie gazu [m3] …

Zużycie gazu [GJ] …

Wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] …

Emisja [Mg CO2] …

d) Razem emisja z tytułu zużycia gazu ziemnego na terenie Gminy

Zużycie gazu [m3] …

Zużycie gazu [GJ] …

Wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] …

Emisja [Mg CO2] …

 

3. Emisja z tytułu zużycia paliw w ruchu tranzytowym na terenie gminy

a) samochody osobowe

Rodzaj paliwa …

Liczba pojazdów w roku …

Wskaźnik [g/km] …

Długość drogi [km] …

Emisja CO2 [Mg CO2] w roku …

b) Motocykle

Rodzaj paliwa …

Liczba pojazdów w roku …

Wskaźnik [g/km] …

Długość drogi [km] …

Emisja CO2 [Mg CO2] w roku …

c) Samochody ciężarowe

Rodzaj paliwa …

Liczba pojazdów w roku …

Wskaźnik [g/km] …

Długość drogi [km] …

Emisja CO2 [Mg CO2] w roku …

d) Autobusy

Rodzaj paliwa …

Liczba pojazdów w roku …

Wskaźnik [g/km] …

Długość drogi [km] …

Emisja CO2 [Mg CO2] w roku …

e) Ciągniki rolnicze

Rodzaj paliwa …

Liczba pojazdów w roku …

Wskaźnik [g/km] …

Długość drogi [km] …

Emisja CO2 [Mg CO2] w roku …

 

4. Emisja z tytułu zużycia paliw w ruchu lokalnym na terenie gminy

a) samochody osobowe

Rodzaj paliwa …

Liczba pojazdów w roku …

Wskaźnik [g/km] …

Długość drogi [km] …

Emisja CO2 [Mg CO2] w roku …

b) Motocykle

Rodzaj paliwa …

Liczba pojazdów w roku …

Wskaźnik [g/km] …

Długość drogi [km] …

Emisja CO2 [Mg CO2] w roku …

c) Samochody ciężarowe

Rodzaj paliwa …

Liczba pojazdów w roku …

Wskaźnik [g/km] …

Długość drogi [km] …

Emisja CO2 [Mg CO2] w roku …

d) Autobusy

Rodzaj paliwa …

Liczba pojazdów w roku …

Wskaźnik [g/km] …

Długość drogi [km] …

Emisja CO2 [Mg CO2] w roku …

e) Ciągniki rolnicze

Rodzaj paliwa …

Liczba pojazdów w roku …

Wskaźnik [g/km] …

Długość drogi [km] …

Emisja CO2 [Mg CO2] w roku …

 

5. Emisja z tytułu oświetlenia ulicznego na terenie gminy

a) moc opraw

b) ilość

c) czas świecenia

d) Zużycie [MWh]

e) Wskaźnik emisji [Mg CO2/MWh]

f) Emisja CO2 [Mg CO2]

 

6. Obiekty publiczne

a) rodzaj

b) Podmiot

c) Zużycie energii elek. w MWh

d) Źródło ciepła

e) Zużycie ciepła w GJ

 

7. Emisja z tytułu zużycia paliw opałowych – wyniki ankiet

a) Struktura wykorzystania paliw – mieszkania (%)

– Ciepło systemowe

– Ogrzewanie gazowe

– Ogrzewanie elektryczne

– Ogrzewanie węglowe

– Biomasa

b) Liczba mieszkańców w roku …

c) Pow. użytkowa mieszkań w roku … [m2]

d) zapotrzebowanie na energię [GJ/m2]

e) zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh]

 

8. Emisja gazów do atmosfery

a) CO2

b) PM 2,5

c) PM10

d) Benzopiran

e) SO2

f) CO

g) Nox

 

9. Bilans emisji wg rodzajów paliwa

a) Energia elektryczna

b) gaz

c) Paliwa transportowe

d) Paliwa opałowe

e) Ciepło systemowe

 

10. Bilans emisji wg sektorów

a) mieszkalnictwo

b) przedsiębiorcy

c) Transport lokalny

d) Transport Tranzytowy

e) Oświetlenie

f) Obiekty publiczne